Uppgifter 19-21 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 19, 20 och 21 som du hittar på min hemsida i fliken ovan denna.