Uppgifter 22-23 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 22 och 23 som du hittar på min hemsida i fliken ovan denna.