Uppgifter 14-15 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 14 och 15 som du hittar på min hemsida i fliken ovan denna.