Uppgifter 10-11 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag på uppgifterna 10 och 11 från det häfte som heter "Träning inför nationella provet i Ma1b". Du hittar detta häfte på min hemsida.