Uppgifter 4-6 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 4-6 från det häfte som finns på min hemsida under "Träning inför nationella provet i Ma1b".