Uppgifter 12-13 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 12-13 som du hittar på min hemsida i fliken ovan denna.