Kap 1 - Parallella och vinkelräta linjer

I detta avsnitt går jag igenom hur vi kan se om två linje är parallella eller vinkelräta. Jag går även igenom hur vi kan räkna ut hur två linjer blir parallella eller vinkelräta mot varandra.

youtu.be/1DThU-r8nns