Kap 3 - Yttervinkelsatsen

I detta avsnitt går jag igenom yttervinkelsatsen som du kan använda då du ska räkna ut vinklar. Du har även nytta av att kunna vad en vinkelsumma är för något.