Kap 2 - Ekvationen 10^x=b och logaritmer

I detta avsnitt går jag igenom 10^x=b och definitionen av logaritm samt ger exempel på hur du räknar med detta.