Kap 2 - Tillämpning av andragradsekvationer

I detta avsnitt visar jag hur du kan använda dig av en andragradsekvation för att räkna ut ett problem. Exempelvis kan det handla om hur lång tid det tar för en sten att falla en viss strecka eller hur långt du kastar en sten.