Kap 1 - Vilken metod ska jag använda i att lösa ett ekvationssystem?

I detta avsnitt går jag igenom vad det innebär att lösa ett ekvationssystem samt vilken metod som är lättast att använda beroende på problemställning. 

youtu.be/bLflPivGxOI