Kap 2 - Faktorisering

I detta avsnitt går jag igenom hur vi faktorisera och varför det är så bra att kunna "bryta ut" ett tal ur ett uttryck.