Kap 4 - Standardavvikelse

I detta avsnitt går jag igenom vad standardavvikelse är och hur du räknar ut detta.