Kap 4 - Normalfördelning

I detta avsnitt går jag igenom normalfördelning och hur du ska använda normalkurvan för att lösa olika uppgifter.