Kap 1 - Räta linjens ekvation repetition

I detta avsnitt repeterar jag vad en ekvation är och hur vi får fram den räta linjens ekvation y=kx+m.

youtu.be/jJ6zL4XBvtE