1121 & 1122

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1121 & 1122 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.