4146 & 4159

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 4146 & 4159 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.