4237 & 4306

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 4237 & 4306 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.