4180 & 4184

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 4180 & 4184 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.