1137 & 1138

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1137 & 1138 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.