5229 & 5235

I detta avsnitt ger jag ett lösningsförslag till uppgifterna 5229 & 5235 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.