4137 & 4138

OBS! Jag har glömt en sak i 4138 a när jag ska räkna ut omkrets på cirkeln. Jag har räknat ut en halv cirkels omkrets rätt men glömt att addera på diametern också (tänk dig ett staket runt hela halvcirkeln). Dvs vi måste addera med 40 på det jag har fått fram och då får vi 62,8 cm + 40 cm = 102,8 cm dvs ca 100 cm. Detsamma gäller för 4138 b-uppgiften. Där har jag glömt att addera tv stycken radier dvs du ska addera 25+25 med det jag har kommit fram till.