5213 & 5214

I detta avsnitt får du lösningsförslag till uppgifterna 5213 & 5214 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.