2252 & 2253

I detta asvnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 2252 & 2253 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.