4124, 4133 & 4134

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 4124, 4133 & 4134 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.