6116 & 6117

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 6116 & 6117 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma1b.