Funktioner - y=kx+m och värdetabell

I detta avsnitt går jag först igenom värdetabell och därefter hur du kan rita en linje med hjälp av att tolka y=kx+m.