Statistik & sannolikhetslära - Grunderna

I detta avsnitt går jag igenom grunderna till att räkna ut vad sannolikheten att något ska hända är.