Primtal och delbarhet

I detta avsnitt går jag igenom vad ett primtal är och hur du kan se om ett tal är delbart med ett annat.