Promille, ppm och procentenheter

I detta avsnitt går jag igenom vad promille, ppm och procentenheter är för något samt hur du kan räkna med detta.