Funktioner - Rita grafer

I detta avsnitt går jag igenom proportionalitet och hur du ritar en graf med hjälp av en värdetabell.