Negativa tal

I detta avsnitt går jag igenom vad ett negativt tal är och hur vi räknar med det.