Algebra - Faktorisering och multiplikation med parentes

I detta avsnitt går jag igenom vad faktorisering är samt varför det är så bra att kunna detta. Jag förklarar även hur vi multiplicerar in något i en parentes.