Räkneordning och räknesätt

I detta avsnitt går jag igenom en minnesregel för vilket räknesätt du ska börja med när det finns flera olika räknesätt i en uppgift.