Potensform

I detta avsnitt går jag igenom vad potensform är och hur du räknar på det. Det finns en del potensregler som du bör känna till för att minimera chansen till att räkna fel.