Geometri - Pythagoras sats

I detta asvnitt går jag igenom vad pytagoras sats är och varför denna är så bra att kunna.