Funktioner - Exponentialfunktioner

I detta avsnitt går jag igenom vad en exponentialfunktion är och hur du räknar med detta. Jag repeterar även räta linjens ekvation och förändringsfaktor eftersom det är bra att kunna när du ska räkna på exponentiella funktioner.