Funktioner - Exponentialfunktioner

I detta avsnitt går jag igenom vad en exponentialfunktion ser ut och hur vi kan se om vi har en exponentialfunktion.