Funktioner - formel, värdetabell & graf

I detta avsnitt går jag igenom hur du använde en formel för att rita en linje i en graf  med hjälp av en värdetabell.