Procent - Förändringsfaktor

I detta asvnitt går jag igenom vad en förändringsfaktor är och hur du räknar med det.