Sannolikhet, grunderna.

I denna genomgång går jag igenom vad sannolikhet är och hur du kan räkna på detta.