Uppgift 25 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta asvnitt ger jag lösningsförslag på uppgiften 25.