Uppgifter 13-14 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

Lösningsförslag på uppgifterna 13 och 14.