Uppgifter 10,11 och 12 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 10,11 och 12 från de uppgifter som finns på min hemsida under rubriken "Träning inför det Nationella provet" i Ma2b.