Uppgifter 21-22 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 21 och 22.