Uppgifter 8 och 9 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag på uppgifterna 8 och 9 från "Träning inför nationella provet i Ma2b".