Uppgift 30 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgiften 30.