Uppgifter 28-29 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 28 och 29 från det repetitionshäfte som finns på min hemsida.