Uppgifter 19-20 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 19 och 20.