Uppgifter 3-4 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag dig ett lösningsförslag till uppgifterna 3 och 4 i "Träning inför det nationella provet i Ma2b".